Diminished Chords

Stacks Image 137948

Diminished Chord Note ChartChord Name

Chord Notes

Cb Diminished Chord

Cb - Ebb - Gbb

Gb Diminished Chord

Gb - Bbb - Dbb

Db Diminished Chord

Db - Fb - Abb

Ab Diminished Chord

Ab - Cb - Ebb

Eb Diminished Chord

Eb - Gb - Bbb

Bb Diminished Chord

Bb - Db - Fb

F Diminished Chord

F - Ab - Cb

C Diminished Chord

C - Eb - Gb

G Diminished Chord

G - Bb - Db

D Diminished Chord

D - F - Ab

A Diminished Chord

A - C - Eb

E Diminished Chord

E - G - Bb

B Diminished Chord

B - D - F

F# Diminished Chord

F# - A - C

C# Diminished Chord

C# - E - G

Chord Name

Chord Notes

Cb Diminished Chord

Cb - Ebb - Gbb

Gb Diminished Chord

Gb - Bbb - Dbb

Db Diminished Chord

Db - Fb - Abb

Ab Diminished Chord

Ab - Cb - Ebb

Eb Diminished Chord

Eb - Gb - Bbb

Bb Diminished Chord

Bb - Db - Fb

F Diminished Chord

F - Ab - Cb

C Diminished Chord

C - Eb - Gb

G Diminished Chord

G - Bb - Db

D Diminished Chord

D - F - Ab

A Diminished Chord

A - C - Eb

E Diminished Chord

E - G - Bb

B Diminished Chord

B - D - F

F# Diminished Chord

F# - A - C

C# Diminished Chord

C# - E - G